Your shopping cart is empty.

Your Shopping Cart / Ваша корзина

On your shopping cart TOTAL is not included  POST CHARGES and Discounts. Full Total payment  information You will receiwe in our INVOICE to be send later.

Since each model is prepared to order, order picking typical time is 2 weeks.  Couplers and instructions not included.


Jūsu pirkuma SUMMĀ (TOTAL) nav iekļauti PASTA IZDEVUMI un ATLAIDES. Pilnu maksājuma informāciju Jūs saņemsiet RĒĶINĀ, kas tiks nosūtīts vēlāk.

Tā kā katrs modelis tiek sagatavots atbilstoši pasūtījumam, tad tipiskais pasūtījuma sagatavošanas laiks ir aptuveni 2 nedēļas.
Ar sakabēm nekomplektējam.


В отображаемой СУММЕ  КОРЗИНЫ не указаны Почтовые расходы и скидки. Полную информацию о СУММЕ заказа вы получите в ИНВОЙСЕ который вышлем.

Так как каждая модель приготавливается по заказу, типовое время комплектации заказа составляет 2 недели. Сцепки и инструкции не прилагается.
SCALE MODEL ENGINEERING AND PRODUCTION